พิพิธภัณฑ์วัดบ้านหนองแสง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พิพิธภัณฑ์วัดบ้านหนองแสง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : 
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 6 บ้านหนองแสง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :352