หมู่บ้านปั่นหม้อ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หมู่บ้านปั่นหม้อ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 11 ตำบลเขวา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.15
longitude :  103.41
รายละเอียด :  บ้านหม้อ เป็นหมู่บ้านตั้งอยู่ในเขตท้องที่ตำบลเขวา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เมื่อสมัยเริ่มก่อตั้งบ้านหม้อ นับตั้งแต่นั้นมาการประกอบอาชีพของชาวบ้านทุกหลังคาเรือนประกอบอาชีพทำเครื่องปั้นดินเผาจำหน่วย ทั้งขายปลีด ขายส่ง และประกอบอาชีพภายในหมู่บ้านไม่นิยมออกไปประกอบอาชีพนอกหมู่บ้าน รายได้เดือนละ 8000-100000 บาท ซึ่งนับว่าเป็นรายได้ที่ดี
การเดินทาง :  ตั้งอยู่ที่ตำบลเขวา ห่างจากตัวเมืองไปตามทางหลวงสายมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด (208) ประมาณ 4 กม และแยกซ้ายเข้าไปอีกประมาณ 2 กม. เป็นหมู่บ้านใหญ่ประมาณ 100 หลังคาเรือน ทุกบ้านมีอาชีพปั้นหม้อดินเผา ซึ่งชาวอีสานใช้เป็นหม้อน้ำ หม้อแกง กรรมวิธีทำยังเป็นแบบโบราณดั้งเดิม

จำนวนผู้เข้าชม :446