บ่อไก่แก้ว

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  บ่อไก่แก้ว
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านดอนโก่ย อ.สีดา จ.นครราชสีมา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นวัตถุโบราณเก่าแก่ที่ขุดค้นพบเมื่อปี 2554
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :89