หน้าแรก > ภาคกลาง > ปทุมธานี > เมืองปทุมธานี > วัดเทียนถวายโบสถ์ฝีมือช่างสิบหมู่สมัยกรุงศรีอยุธยา
วัดเทียนถวายโบสถ์ฝีมือช่างสิบหมู่สมัยกรุงศรีอยุธยา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดเทียนถวายโบสถ์ฝีมือช่างสิบหมู่สมัยกรุงศรีอยุธยา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ื 6 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย เลขที่ 122 หมู่ที่ 2 ชนิดวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ในพื้นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำ เจ้าพระยา ใกล้ปากคอลงรังสิตประยูรศักดิ์ (คลองรังสิต) ห่างจากถนนติวานนท์เช้าซอยวัดเทียนถวาย) ประมาณ 1,150เมตร มีที่ดินตามโฉนด ไร่ 3 งาน ตารางวา ;มีผู้เล่าต่อ ๆ กันมาว่า วัดเทียนถวายนี้ สร้างมาตั้งแต่สมัยหระเจ้าอู่ทอง ราย พ.ศ.1180 เดิมชื่อวัดเกวียนไสว เพราะพระเจ้าอู่ทองได้อพยพผู้คนและสัมภาระหลายร้อยเล่มเกวียนเสด็จหนีโรคห่าโรคอหิวาต์) มาพักแรม ณ สถานแห่งนี้ และโปรดให้สร้างวัดไว้ก่อนเสด็จกลับ อีกเรื่องหนึ่ง สุนทรภู่กวีเอกของไทย (พ.ศ. 2350 )ได้ร่วมขบวนโดยเสด็จพระองค์เจ้าปฐมวงศ์ ไปนมัสการพระพุทธบาทสระบุรี มาถึงวัดเทียนถวาย พรรณนาไว้ในนิราศพระบาท ในด้านการศึกษา เปิดการเรียนการสอนแผนกธรรมทั้งหลักสูตรนักธรรมตรี โท เอก และหลักสูตรพระนวกะมาทุก ๆ ปี สำหรับการศึกษาบาลีนั้นได้เงียบไปตั้งแต่สมัยพลวงปู่สอนเป็นต้นมา และได้เริ่มเปิดการเรียนการสอนอีก โดยเมื่อ พ.ศ. 2541 มีพระสงฆ์ไปศึกษาบาลีที่วัดบางหลวง สอบได้เปรียญธรรม5 ประโยค 1 รูป เปรียญธรรม 4 ประโยค 1 รูป ประโยค 1-2 อีก1 รูป แล้วกลับมาเปิดสอนที่วัดเทียนถวายเอง
การเดินทาง :  วัดเทียนถวาย อยู่ในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี

จำนวนผู้เข้าชม :394