พระธาตุผาดิน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พระธาตุผาดิน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 3 บ้านผาดิน ต.ทุ่งฮั้ว
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :