พระธาตุผาดิน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พระธาตุผาดิน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 3 บ้านผาดิน ต.ทุ่งฮั้ว
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดพระธาตุผาดิน ตั้งอยู่ที่ บ้านผาดิน หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งฮั้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง สันนิษฐานว่า หน้าผาดินนี้เกิดจากการกัดเซาะของน้ำ ทำให้เกิดเป็นรูปเจดีย์ เสาวิหาร เส้นทางการเดินทาง - ถนนลาดยางสายวังเหนือ-ผาดิน ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งฮั้ว-ผาแดง-ผาดิน ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :510