วัดถ้ำผาจรุย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดถ้ำผาจรุย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ม.8 หนองสองห้อง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นถ้ำที่มีความศักดิ์สิทธิ์สวยงาม ทั้งยังมีพระพุทธรูปประดิษฐานในบริเวณถ้ำ เนื้อที่บริเวณวัดถ้ำผาจรุยนั้นมี พื้นที่ประมาณ 60 ไร่ ลักษณะของถ้ำผาจรุยนั้นมีลักษณะเป็นภูเขาตั้งโดดเด่นแยกตัวออกมาจากภูเขาลูกอื่น ซึ่งภายในประกอบด้วย ภูเขาเล็ก ๆ สลับซับซ้อนอย่างลงตัวและสวยงาม นอกจากนั้นยังมีถ้ำเล็กถ้ำน้อยกระจัดกระจายอยู่โดยทั่วไป
การเดินทาง :  รถส่วนตัว 1.จากตัวจังหวัดไปสายเชียงราย-เทิง ถึงบ้านเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง ระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร เลี้ยวขวาไปตามทางสายเชียงเคี่ยน-ป่าแดด อีกประมาณ 9 กิโลเมตรเศษ ตัวดอยนี้จะอยู่ทางขวามือ ทางสายนี้สะดวกทุกฤกาล สามารถไปมาได้สดวก ระยะทางจากถนนเข้าไปหาตัวถ้ำ 100 เมตรเศษ ไม่มีอุปสรรคแต่อย่างใด 2.จากอำเภอพานเลี้ยวขวาเข้าสี่แยกเด่นชัยไปตามสายพาน-ป่าแดด ถึงอำเภอป่าแดด หลังจากนั้นเลี้ยวซ้ายไปตามทาง อำเภอป่าแดดเชียงเคี่ยน อีประมาณ 7 กิโลเมตร ก็จะถึง สามารถไปได้ทุกฤดูกาลเช่นกัน รถโดยสารประจำทาง 1.ขึ้นรถโดยสาร สาย เชียงราย-ป่าแดด-จุน ใช้เวลาประมาณ 1.45 ชั่วโมง. สามารถ ลงรถตรงหน้าวัดพอดีวัดถ้ำผาจรุยจะอยู่ด้านขวามือติดกับถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ 2.ขึ้นรถโดยสาร สายเชียงราย-เทิง ให้ลงตรง 3 แยกเชียงเคี่ยน แล้วต่อรถโดยสารจาก 3 แยกเชียงเคียน - ป่าแดด เลี้ยวขวาไปตามถนนหมายเลข 1126 ประมาณ 3 กม.วัดถ้ำผาจรุยจะอยู่ด้านขวามือติดกับถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ 3.ขึ้นสองแถว พาน-ป่าแงะ สิ้นสุดที่ท่ารถสองแถวตลาดสดป่าแงะ ต่อรถไปอีกประมาณ 2 กิโลเมตรเศษลงถึงหน้าวัดพอดี วัดถ้ำผาจรุยจะอยู่ด้านซ้ายมือติดกับถนนซุปเปอร์ไฮเวย์

จำนวนผู้เข้าชม :627