วัดมูลจินดาราม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดมูลจินดาราม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  98 ม.3 ถ.รังสิต-นครนายก คลอง 5 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  14.01
longitude :  100.71
รายละเอียด :  วัดมูลจินดาราม หรือประชาชนทั่วไปเรียกว่า ?วัดคลองห้า? ตั้งอยู่เลขที่ ๙๘ ริมฝั่งคลองประยูรศักดิ์ หมู่ ๓ ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ประวัติเดิม เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๓๙ ร.ศ.๑๑๕ ค.ศ.๑๘๙๖ จ.ศ.๑๒๕๘ ตรงกับวันพฤหัสบดี แรม ๑ ค่ำเดือน ๔ มีพระปฏิบัติราชประสงค์ (นามมูลเลอร์ ชาวเยอรมัน) กับนางจีน ผู้เป็นภรรยา ขออนุญาตสร้างพระอาราม เพื่อเป็นที่พำนักอาศัยของพระภิกษุสามเณร และอนุญาตสร้างวัดได้เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๔๓๙ ร.ศ.๑๘๙๖ จ.ศ.๑๒๕๘ ตรงกับวันศุกร์ แรม ๒ ค่ำเดือน ๔ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฏาคม ๒๔๔๒ ในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ค่าก่อสร้างนครั้งนั้น สิ้นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น ๒๔,๘๕๐ บาท และยังได้สร้างเพิ่มเติมอีก โดยมีท่านพระครูธัญญเขตเขมากร อดีตเจ้าคณะจังหวัดธัญบุรี วัดเขียนเขต เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างสถานที่ต่าง ๆ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๔๐?๒๔๔๘ ต่อมาเมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๔๔๕ ร.ศ.๑๒๑ ค.ศ. ๑๙๐๒ จ.ศ. ๑๒๖๔ พระปฏิบัติราชประสงค์ได้ทำหนังสือขอถวายพระอารามหลวง เมื่อเวลาที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จะเสด็จพระราชดำเนินเปิดเมืองธัญญบูรี พระองค์มีกระแสรับสั่งว่า การที่จะถวายรับเป็นวัดหลวงนั้น เป็นที่เกี่ยวข้องด้วยการบำรุง เช่น ต้องให้นิตยภัตรและกฐิน เป็นต้น วัดหลวงมีมากแล้วรัฐบาลไม่อยากให้รับ ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ.๒๔๔๕ ร.ศ. ๑๒๑ ค.ศ.๑๙๐๒ จ.ศ.๑๒๖๔ ตรงกับวันศุกร์ แรม ๑ ค่ำเดือน ๔ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินเปิดเมืองธัญญบุรี เสร็จจากพระราชพิธีเปิดเมืองธัญญบูรีแล้ว เวลาบ่าย พระองค์ได้หยุดเรือพระที่นั่งที่หน้าสะพานฉนวนหน้าวัด พระปฏิบัติราชประสงค์ได้ลงมารับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินเข้าประทับในอุโบสถ พระราชาคณะ ฐานานุกรมเปรียญเจ้าอธิการ อันดับคณะรามัญ ได้กระทำสังฆกรรมผูกพัทธสีมา พระองค์เสด็จบำเพ็ญพระราชกุศลปิดทองลูกนิมิต กับทั้งเป็นองค์ประธานตัดลูกนิมิตด้วยมีพระหัตถ์ของพระองค์เอง
การเดินทาง :  รถตู้โดยสาร ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต-ราชมงคล คลอง 6

จำนวนผู้เข้าชม :372