ศูนย์ทอผ้าไทยลื้อ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศูนย์ทอผ้าไทยลื้อ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู๋ที่1 บ้านหาดบ้าย
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ศูนย์ทอผ้า ไทลื้อ ตั้งอยู่ บ้านหาดบ้าย หมู่ที่ 1 ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
การเดินทาง :  ถนนสาย เชียงของ-บ้านเมืองกาญจน์-บ้านหาดบ้าย-บ้านแซว-เชียงแสน

จำนวนผู้เข้าชม :774