ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : 
สถานที่ตั้ง :  บ้านนาโปร่ง ม.7 ต.บะยาว
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :356