หน้าแรก > ภาคเหนือ > ลำปาง > แม่เมาะ > อาคารศึกษาทางโบราณคดี
อาคารศึกษาทางโบราณคดี

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อาคารศึกษาทางโบราณคดี
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : 
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 3 บ้านท่าสี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :77