ฝายล้ำล้นแม่น้ำยวม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ฝายล้ำล้นแม่น้ำยวม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สันทนาการและบันเทิง
สถานที่ตั้ง :  ม.1 บ้านท่าข้าม
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ท่องเที่ยว
การเดินทาง :  ทางเข้าสำนักงานชลประทาน

จำนวนผู้เข้าชม :426