หน้าแรก > ภาคเหนือ > ลำปาง > แม่ทะ > ลานชุมชนหัตถกรรมบ้านหลุก
ลานชุมชนหัตถกรรมบ้านหลุก

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ลานชุมชนหัตถกรรมบ้านหลุก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.6 บ้านหลุก
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ลานค้าชุมชนของบ้านหลุกเป็นลานแสดงสินค้าและเป็นแม่ข่ายในส่วนของสินค้าในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในภาพรวมของตำบลนาครัวมีสินค้าที่ได้รับการคัดสรรติดอันดับ 1-5ดาว ของกรมพัฒนาชุมชนและรัฐบาลถึง 660 รายการ
การเดินทาง :  อยู่ห่างจากอำเภอเมืองลำปาง 20 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :604