น้ำตกลำปี

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกลำปี
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.6 ต.ท้ายเมือง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  0.00
longitude :  0.00
รายละเอียด :  ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
การเดินทาง :  เดินทางด้วยรถยนต์ จักรยานยนต์

จำนวนผู้เข้าชม :299