วัดหนองปลาขาว

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดหนองปลาขาว
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : 
สถานที่ตั้ง :  เขตบ้านห้วยไคร้ใหม่ หมู่ที่ 6 ต.เวียง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :549