ม่อนผาต้าย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ม่อนผาต้าย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.1 ต.แม่ลอย
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ม่อนผาต้าย เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณสถานที่เก่าแก่มีอายุหลายร้อยปี ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 จากการสำรวจของกรมศิลปากรหน่วยที่ 4 จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อปี 2535 ได้พบว่าสถานที่แห่งนี้มีลักษณะที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองมาในอดีต ร่องรอยสถาพที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน จะเป็นแนวก้อนหินขนาดใหญ่ นำมาเรียงต่อกันเป็นกำแพงรอบ 4 ด้าน ในพื้นที่ประมาณ 2 งาน นับว่าเป็นโบราณสถานที่น่าศึกษาและเที่ยวชมอีกแห่งหนึ่งของตำบลแม่ลอย
การเดินทาง :  เดินทางจากกรุงเทพมหานครถึงสี่แยกแม่กรณ์เลี้่ยวขวา มุ่งหน้าสู่อำเภอเทิงระยะทาง 45 กม. ถึงทางแยกไปอำเภอจุนเลี้ยวขวา 2 กม. ถึงทางแยกวัดแม่ลอยไร่เลี้ยวขวามุ่งหน้าสู่อำเภอป่าแดด ผ่านที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอยตรงมา 3 กม. จะเห็นวัดหนองข่วงให้เลี้ยวซ้ายผ่านหมู่บ้านลัดเลาะไปทางทุ่งนา 4 กม. จะมีป้ายบอกทางไปม่อนผาต้ายเลี้ยวขวาไปตามทาง 2 กม. ก็จะถึงโบราณสถานเก่าแก่ม่อนผาต้าย

จำนวนผู้เข้าชม :567