หน้าแรก > ภาคใต้ > สุราษฎร์ธานี > กาญจนดิษฐ์ > สวนเฉลิมพระเกียรติ(สระห้วยแก้ว)
สวนเฉลิมพระเกียรติ(สระห้วยแก้ว)

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สวนเฉลิมพระเกียรติ(สระห้วยแก้ว)
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 1 บ้านเขาแก้ว
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  บ่อน้ำแร่ห้วยแก้ว ตั้ง อยู่หมู่ท ี่1 บ้านเขาแก้ว อ.กาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นธารน้ำแร่ธรรมชาติ ที่สามารถดื่มและอาบเพื่อสุขภาพได้ไหลออกจากเขาแก้วตลอดทั้งปี ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลได้พัฒนาให้เป็นสวนสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่ออกกำลังกาย โดยใช้ชื่อ สวนเฉลิมพระเกียรติ (สระห้วยแก้ว)
การเดินทาง :  อยู่ถนนสาย 401 สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช

จำนวนผู้เข้าชม :468