หน้าแรก > ภาคใต้ > สุราษฎร์ธานี > กาญจนดิษฐ์ > สวนสาธารณะน้ำทุ่งหัวสน
สวนสาธารณะน้ำทุ่งหัวสน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สวนสาธารณะน้ำทุ่งหัวสน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.3 ต.ช้างขาว อ.กาญจนดิษฐ์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เดิมชื่อ "หนองหนม" เป็นป่าพรุมีสระน้ำเล็กๆ หลายสระ ชาวบ้านอาศัยเป็นแหล่งอาหารของตำบลมาช้านาน จนมีการขุดลอกเป็นสระน้ำขึ้นในปี พ.ศ.2527 มีขนาด 123 ไร่ เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตรและบรรเทาภาวะน้ำท่วม
การเดินทาง :  รถยนต์

จำนวนผู้เข้าชม :402