ลานดอกเสี้ยวบาน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ลานดอกเสี้ยวบาน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านป่าเหมี้ยง หมู่ 7 ต.แจ้ซ้อน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ มีลานดอกเสี้ยวซึงจะเบ่งบานเต็มพื้นที่ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
การเดินทาง :  เดินทางผ่านอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนประมาณ 20 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :476