ทุ่งทานตะวัน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ทุ่งทานตะวัน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  ทุกหมู่บ้าน ต.พัฒนานิคม
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ทุ่งทานตะวันจำปี เป็นทุ่งทานตะวันที่มีความสวยงาม จะออกดอกในช่วงเดือน ธันวาคม - กุมภาพันธ์ นักท่องเที่ยวสามารถแวะชม ถ่ายรูป ซื้อของที่ระลึก และสามารถเลยไปเที่ยวชมเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ได้อีกด้วย
การเดินทาง :  การเดินทางมาตามถนนลพบุรี-วังม่วง หรือถนนสระบุรี-หล่มสัก มาถึงสี่แยกซอย 12 เลี้ยวมาทางเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์่ทุ่งทานตะวันจะอยู่ ซอย 16 ชื่อทุ่งทานตะวันจำปี

จำนวนผู้เข้าชม :430