เนินพระ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เนินพระ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  เนินพระ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  แหล่งโบราณสถาน ซึ่งเป็นวัดเก่า ชื่อวัดพุทธมนต์พุทธาวาส และกำลังรอการบูรณะปฏิสังขรณ์ จากกรมศิลปากร
การเดินทาง :  เดินทางจากแยกพระประโทน ประมาณ 8 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :401