เกาะไข่ใน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เกาะไข่ใน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.3 ต.พรุใน อ.เกาะยาว
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  7.91
longitude :  98.55
รายละเอียด :  เป็นเกาะเล็กๆอยู่ระหว่างเกาะยาวและจังหวัดภูเก็ต มีหาดทรายที่ขาวสะอาด สวยงาม สามารถดำน้ำชมปะการังและชมปลาโลมาได้
การเดินทาง :  เดินทางโดยทางเรือจากท่าเรือเจียรวานิช จังหวัดภูเก็ต หรือท่าเรืออื่นๆในจังหวัดภูเก็ตและพังงา

จำนวนผู้เข้าชม :86