น้ำตกห้วยเม็ง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกห้วยเม็ง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านห้วยเม็ง ม.6
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  o น้ำตกห้วยเม็ง บ้านห้วยเม็ง หมู่ที่ 6 ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย น้ำตกห้วยเม็ง ตั้งอยู่ในภูเขาดอยหลวง ที่อยู่ทางทิศตะวันตกของหมู่บ้าน เมื่อเข้ามาในหมู่บ้านจะมองเห็นเขาสูงใหญ่โดดเด่นมีป่าไม้ร่มเย็น ภูเขาลูกนี้เป็นที่ทำไร่ทำสวนของชานบ้านห้วยเม็งมาตั้งแต่สมัยอดีต น้ำตกห้วยเม็งมี 2 ฝั่ง คือฝั่งซ้ายและขาว เมื่อไปถึงจุดจอดรถจะมีป้ายบอกทาง ท่านสามารถเลือกเที่ยวไปทั้ง 2 ฝั่ง ระยะทางไม่ห่างกันมากนัก เส้นทางไปน้ำตกห้วยเม็ง ระยะทางจากถนนเส้น อ.เชียงของ- อ.เชียงแสน เลี้ยวเข้าในหมู่บ้านห้วยเม็ง จากปากทางถึงน้ำตกห้วยเม็ง ระยะทางราวๆ 6.5 กม. เส้นทางในหมู่บ้านเป็นถนนลาดซีเมนต์ แต่เลยหมู่บ้านไปซักหน่อยจะเป็นถนนลูกลัง ช่วงหน้าฝนมีเป็นหลุมเป็นบ่อบ้าง แต่เส้นทางนี้ชาวบ้านก็ปรับปรุงตลอดเพราะเป็นเส้นทางหลักในการไปสวนของชาวบ้านห้วยเม็ง
การเดินทาง :  o น้ำตกห้วยเม็ง บ้านห้วยเม็ง หมู่ที่ 6 ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย น้ำตกห้วยเม็ง ตั้งอยู่ในภูเขาดอยหลวง ที่อยู่ทางทิศตะวันตกของหมู่บ้าน เมื่อเข้ามาในหมู่บ้านจะมองเห็นเขาสูงใหญ่โดดเด่นมีป่าไม้ร่มเย็น ภูเขาลูกนี้เป็นที่ทำไร่ทำสวนของชานบ้านห้วยเม็งมาตั้งแต่สมัยอดีต น้ำตกห้วยเม็งมี 2 ฝั่ง คือฝั่งซ้ายและขาว เมื่อไปถึงจุดจอดรถจะมีป้ายบอกทาง ท่านสามารถเลือกเที่ยวไปทั้ง 2 ฝั่ง ระยะทางไม่ห่างกันมากนัก เส้นทางไปน้ำตกห้วยเม็ง ระยะทางจากถนนเส้น อ.เชียงของ- อ.เชียงแสน เลี้ยวเข้าในหมู่บ้านห้วยเม็ง จากปากทางถึงน้ำตกห้วยเม็ง ระยะทางราวๆ 6.5 กม. เส้นทางในหมู่บ้านเป็นถนนลาดซีเมนต์ แต่เลยหมู่บ้านไปซักหน่อยจะเป็นถนนลูกลัง ช่วงหน้าฝนมีเป็นหลุมเป็นบ่อบ้าง แต่เส้นทางนี้ชาวบ้านก็ปรับปรุงตลอดเพราะเป็นเส้นทางหลักในการไปสวนของชาวบ้านห้วยเม็ง

จำนวนผู้เข้าชม :682