วัดภูมินทร์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดภูมินทร์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่บ้านภูมินทร์ ถ.ผากอง ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  054775169
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดภูมินทร์ เดิมชื่อวัดพรหมมินทร์ สร้างในสมัยของเจ้าเจตบุตรพรหมมินทร์ เป็นวัดที่แปลกกว่าวัดอื่น คือโบสถ์ และวิหารสร้างเป็นอาคารหลังเดียวกัน พระอุโบสถทรงจตุรมุขพระประธานพระพักตร์ นาคสะดุ้งขนาดใหญ่แห่แหนพระอุโบสถเทินไว้กลางลำตัวนาค ฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่ 4 องค์ หันพระพักตร์ออกด้านประตูทั้งสี่ทิศ นอกจากนั้นยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังแสดงถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของยุคสมัยอดีต
การเดินทาง :  เมื่อท่านมาถึงตัวเมืองน่าน วัดภูมินทร์ จะอยู่ติดกับลานข่วงเมือง ตรงข้ามติดกับศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองน่าน ใกล้วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร

จำนวนผู้เข้าชม :461