หน้าแรก > ภาคเหนือ > ลำปาง > แม่ทะ > อ่างเก็บน้ำบ้านหนอง
อ่างเก็บน้ำบ้านหนอง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อ่างเก็บน้ำบ้านหนอง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  บ้านหนอง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  18.13
longitude :  99.45
รายละเอียด :  สถานที่ตั้งอยู่บริเวณวัดบ้านหนอง หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 9 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง การแข่งขันเรือยาวของชาวตำบลน้ำโจ้ จะจัดขึ้นในช่วงเดือน พฤศจิกายน - เดือน ธันวาคม ของทุกปี
การเดินทาง :  เดินทางจากอำเภอเมืองลำปางเข้ามาตำบลน้ำโจ้ ประมาณ 15 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :511