น้ำตกห้วยแฮด

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกห้วยแฮด
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.1 ต.บ้านขอ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  น้ำตกห้วยแฮดเป็นน้ำตกที่มีน้ำไหลลัดเลาะตามโขนหินและลำห้วย เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่เป็นลักษณะการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่เป็นผู้มีใจรักษ์ในธรรมชาติต้องเดินลัดเลาะตามลำห้วย
การเดินทาง :  จากอำเภอเมืองลำปางมาตามทางหลวงแผ่นดินสาย 1157-อำเภอเมืองปาน ประมาณ 50 กม.

จำนวนผู้เข้าชม :451