หน้าแรก > ภาคกลาง > ประจวบคีรีขันธ์ > ปราณบุรี > ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 2 ต.ปากน้ำปราณ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อปี พ.ศ.2539 มีพื้นที่ทั้งหมดกว่า 5 ไร่ ซึ่งประชาชนร่วมกันบริจาคทรัพย์ตามกำลังศรัทธาก่อสร้างศาลนี้ขึ้นมา เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องชาวปากน้ำปราณ แล้วขึ้นทะเบียนประวัติไว้ที่กองทัพเรือ พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากกองทัพเรือในเรื่องต่างๆ เพื่อดูแลอนุสรณ์สถานแห่งนี้ให้สมพระเกียรติอย่างสูงสุด และได้จัดให้มีงานเฉลิมฉลอง ในวันที่ 19 ธันวาคมของทุกปี  
การเดินทาง :  เดินทางมายังเทศบาลตำบลปากน้ำปราณ ซึ่งเป็นสถานที่ที่อยู่ติดกับชายหาดปากน้ำปราณ

จำนวนผู้เข้าชม :298