หน้าแรก > ภาคใต้ > นครศรีธรรมราช > เชียรใหญ่ > ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง
ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ
สถานที่ตั้ง :  ม.5 ต.แม่เจ้าอยู่หัว
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  8.16
longitude :  100.13
รายละเอียด :  ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง เป็นสถานที่จัดสร้างขึ้นตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เริ่มจัดตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ.2537 เพื่อส่งเสริมให้ราษฎรมีรายได้เพิ่มขึ้น ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2540 พระองค์ทรงมีพระราชเสาวนีย์ให้ก่อสร้างอาคารศิลปาชีพหลังใหม่ขึ้นมาเเทนหลังเก่า และเปิดทำการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2542 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 2ชั้น กว้าง 25 เมตร ยาว 45 เมตร โดยชั้นล่างเป็นห้องโถงโล่ง อนุญาตให้ใช้เป็นพื้นที่ปฏิบัติงานของกลุ่มทอผ้า หมูที่ 5 บ้านเนินธัมมัง ส่วนชั้นบนประกอบด้วย ห้องส่วนพระองค์ (ห้องทรงงาน) ห้องผู้ติดตามชาย ห้องผู้ติดตามหญิง และห้องโถงล่าง โดยจัดเจ้าหน้าที่จากกองพันทหารช่างที่ 402 เพื่อทำหน้าที่อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูเเล และติดตามผลการปฏิบัติงานของสมาชิก ซึ่งจะต้องดำเนินการควบคู่ไปด้วยกันกับโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง และหลังเก่าปัจจุบันให้ใช้เป็นพื้นที่ปฏิบัติงานของกลุ่มเเปรกระจูด เ็ป็นผลทำให้ราษฎรมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเผยเเพร่งานด้านศิลปชีพ เช่น ผลิตภัณฑ์ผ้าทอเนินธัมมัง และผลิตภัณฑ์กระูจูด
การเดินทาง :  เส้นทางการคมนาคม การเดินทางเข้าสู่ตำบลเเม่เจ้าอยู่ัหัว 1. จากกรุงเทพฯใช้ทางหลวงหมายเลข 35 (สายธนบุรี-ปากท่อ) เเยกเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 4 หรือจะใช้ทางหลวงหมายเลข 4 ผ่านเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์จนถึงชุมพร เปลี่ยนมาใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 41 ผ่านอำเภอทุ่งสง อำเภอร่อนพิบูลย์ จนถึงนครศรีธรรมราช 2. จากกรุงเทพฯโดยใช้ทางหลวงหมายเลข 4 ผ่านนครปฐม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ จนถึงอำเภอท่าฉาง จังหวัดชุมพร แล้วจากนั้น ให้เเยกเข้าสู่สุราษฎร์ธานี โดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 401 เลียบชายฝั่งทะเลไปจนถึงนครศรีธรรมราช ผ่านอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ใช้ทางหลวง 408 ผ่านตำบลเเม่เจ้าอยู่หัวห่างจากอำเภอเมืองประมาณ 40 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :454