วัดเกรียงไกรกลาง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดเกรียงไกรกลาง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 5 ต.เกรียงไกร
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นวัดที่มีลิงอยู่จำนวนมาก และมีนักท่องเที่ยวเข้ามาให้อาหารลิงเป็นประจำ และจัดงานเลี้ยงโต๊ะจีนลิงทุกปี
การเดินทาง :  เส้นถนนสาย ชุมแสง-นครสวรรค์

จำนวนผู้เข้าชม :446