แก่งตาดข่า/แก่งเต้น

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  แก่งตาดข่า/แก่งเต้น
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 4 บ้านแก่งม่วง ต.น้ำทูน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :407