เขื่อนห้วยตาเขียว

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เขื่อนห้วยตาเขียว
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สันทนาการและบันเทิง
สถานที่ตั้ง :  เขื่อนห้วยตาเขียว
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0878742208
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ พักผ่อน ออกกำลังกาย ปั่นจักรยาน
การเดินทาง :  บ้านกรวด-ละหานทราย

จำนวนผู้เข้าชม :390