ปราสาทถมอ บ้านละหานทรายเก่า

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ปราสาทถมอ บ้านละหานทรายเก่า
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : 
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่2 ตำบลหินลาด
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :429