โนนธาตุบ้านบัวเงิน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  โนนธาตุบ้านบัวเงิน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  บ้านบัวเงิน หมู่ที่ 8 ต.กกกุง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  043501532
latitude :  15.77
longitude :  103.77
รายละเอียด :  โบราณสถานศักดิ์สิทธิ์ ประชาชนให้ความเคารพ มีการสักการะ จัดประเพณีสรงธาตุเป็นประจำทุกปี
การเดินทาง :  ออกจากตัวจังหวัดร้อยเอ็ดมาทางอำเภอเมืองสรวง ประมาณ 40 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :46