วัดรัมภาราม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดรัมภาราม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.12 ต.ท่าว้ง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดรัมภาราม ตั้งอยู่เลขที่ 55 บ้านกล้วย หมู่ที่ 12 ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ.2462 วัดรัมภาราม สร้างขึ้นเป็นวัดตั้งแต่ประมาณ พ.ศ.2457 เดิมมีนามว่า ?วัดบ้านกล้วย? ได้เปลี่ยนชื่อเป็น ?วัดรัมภาราม? ในภายหลัง ประมาณ พ.ศ.2484 ปัจจุบัน พระครูวิศาลวรกิจ เป็นเจ้าอาวาส ภายในบริเวณวัดได้สร้างอาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ สร้างเมื่อปี พ.ศ.2527 ศาลาการเปรียญสร้างเมื่อ พ.ศ.2500 เป็นอาคารไม้ทรงไทยโบราณสูง 2ชั้น หอสวดมนต์ สร้างเมื่อ พ.ศ.2499 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิมี 6 หลัง ศาลาบำเพ็ญกุศล ฌาปนสถาน 1 หลัง หอระฆัง 1 หลัง หอกลอง 1 หลัง โรงครัว 1 หลัง สำหรับปูชนียวัตถุที่สำคัญ ได้แก่ พระประธานประจำพระอุโบสถ ปางมารวิชัย สร้างเมื่อ พ.ศ.2528 พระประทานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย สร้างเมื่อ พ.ศ.2531
การเดินทาง :  บ้านกล้วย หมู่ที่ 12 ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

จำนวนผู้เข้าชม :409