วัดป่าก่อศิลาลักษณ์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดป่าก่อศิลาลักษณ์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 4
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสำนนักสงฆ์ประจำตำบล ปัจจุบันเป็นวัดอยู่ที่หมู่ 4 ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตรใจของประชาชนในตำบลป่าก่อ
การเดินทาง :  อยู่ในพื้นที่บ้านป่าก่อน้อย หมู่ที่ 4 ระยะทาง 3 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :335