หมู่บ้านวัฒนธรรมผู้ไทโคกโก่ง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หมู่บ้านวัฒนธรรมผู้ไทโคกโก่ง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  บ้านโคกโก่ง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.55
longitude :  104.22
รายละเอียด :  บ้านโคกโก่งเป็นหมู่บ้านผู้ไททั้งหมด คนในหมู่บ้านยังรักษาขนธรรมเนียมวัฒนธรรมอันดีงาม และยังสืบทอดประเพณีให้ลูกหลาน เป็นการใช้วิถีชีวิตแรบเรียบง่าย
การเดินทาง :  เดินทางออกจากอำเภอกุฉินารายณ์ ถนนสมเด็จ-มุกดาหาร ประมาณ 12 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายแยกบ้านนาไคร้ อีกประมาณ 3 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :333