สวนพฤกษศาสตร์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สวนพฤกษศาสตร์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.4 ต.พนางตุง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  สวนพฤกษศาสตร์พัทลุงอยู่ในเขตพื้นที่ของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย ในความรับผิดชอบของเขตป่าสงวนแห่งชาติคลองยวน และที่ดินสาธารณประโยชน์ทุ่งสระ ในท้องที่ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ประมาณ 6,100 ไร่ เพื่อรักษาสภาพป่าพรุดั้งเดิม เป็นพื้นที่เป็นที่ราบต่ำ มีน้ำท่วมถึงและมีน้ำขังเป็นบางบริเวณ บางแห่งท่วมสูง 1-2 เมตร นาน 15-30 วัน ด้านทิศใต้ที่ติดกับทะเลน้อย มีคลองน้ำจืดไหลผ่าน จากคลองยวนไหลสู่คลองประ และจากคลองประไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลา พรรณไม้ส่วนใหญ่เป็นพรรณไม้ในป่าพรุหรือป่าเสม็ด ซึ่งเป็นเสม็ดแดงเป็นพรรณไม้หลัก พรรณไม้รองลงไป ได้แก่ หยีน้ำ กระทุ่ม คุระ ไทร ทองหลาง หว้า เตยทะเล และพรรณไม้น้ำนานาชนิด เช่น บัว กก กระจูด หญ้ายุง ปรงทะเล ฯลฯ กิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ มักนิยมมาออกค่าย ทำกิจกรรมกลุ่มของเยาวชน การประชุม และการศึกษา
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :179