อ่าวบางเตง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อ่าวบางเตง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สันทนาการและบันเทิง
สถานที่ตั้ง :  ม.3 ต.ปากพะยูน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
การเดินทาง :  เดินทางถนนสายปากพะยูน-พรุพ้อและถนนสายห้วยทราย-ปากพะยูน

จำนวนผู้เข้าชม :198