ขี่ช้าง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ขี่ช้าง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 5 ต.ละอุ่นเหนือ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  หมู่ที่ 5 บ้านปากแพรก ต.ละอุ่นเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง
การเดินทาง :  สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร 077-820330 077-899313

จำนวนผู้เข้าชม :928