พระธาตุวัดบ้านสร้างถ่อ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พระธาตุวัดบ้านสร้างถ่อ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ.สร้างถ่อ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของตำบลสร้างถ่อมาช้านาน มีความศักดิ์สิทธิ์และประชาชนให้ความเคารพนับถือ
การเดินทาง :  อยู่ในหมู่บ้านสร้างถ่อ

จำนวนผู้เข้าชม :565