ขุนน้ำโป่ง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ขุนน้ำโป่ง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : 
สถานที่ตั้ง :  เขตติดต่อระหว่างบ้านสันต้นปุย ต.ห้วยไคร้ กับบ้านโป่งเหนือ ตำบลโป่งงาม
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :629