สวนธารา ท่าเรือ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สวนธารา ท่าเรือ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.1 ต.รือเสาะ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  แม่น้ำสยใหญ่ ไหลมาจากประเทศมาเลเซีย ผ่านพื้นที่อำเภอรือเสาะ ช่วงกว้างของแม่น้ำระหว่างบ้านท่าเรือและตำบลบาตง ทำให้ชาวบ้านทั้งสองฟากฝั่ง มีความยากลำบากในการข้ามไปมาหากัน จึงมีสะพานขนาดใหญ่เกิดขึ้น ตรงนี้เป็นจุดชมทัศนียภาพที่มีความสวยงามอีกแห่งหนึ่งของรือเสาะ บริเวณใต้สะพานฝั่งบ้านท่าเรือเป็นป่ารกไม่ปลอดภัยนัก เทศบาลตำบลรือเสาะจึงเข้าไปพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยว และจัดเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของชาวบ้าน สร้างขึ้นในวโรกาสวันแม่ 12 สิงหาคม 2542 และตั้งชื่อว่า "สวนธาราท่าเรือ"
การเดินทาง :  โดยรถยนต์

จำนวนผู้เข้าชม :328