หน้าแรก > ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ > อำนาจเจริญ > พนา > พระพุทธรูปโบราณวัดไชยาติการาม
พระพุทธรูปโบราณวัดไชยาติการาม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พระพุทธรูปโบราณวัดไชยาติการาม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 11
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ตั้งอยู่ที่บ้านโพนเมือง ตำบลไม้กลอน วัดนี้มีพระพุทธรูปสำริดประทับขัดสมาธิราบปางมารวิชัยสูง 55 เซนติเมตร จัดอยู่ในกลุ่มพระพุทธรูปศิลปะลาวสกุลช่างเวียงจันทน์ เปรียบเทียบได้กับพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่ระเบียงหอพระแก้วเมืองเวียงจันทน์ และพระพุทธรูปที่วัดวิชุลเมืองหลวงพระบาง ซึ่งมีอายุอยู่ในราวปลายพุทธศตวรรษที่ 22 ถึงพุทธศตวรรษที่ 23
การเดินทาง :  เส้นทางไปวัดไชยาติการาม เมื่อเดินทางเข้าถึง อำเภอพนา ให้ขับรถผ่านหน้าที่ว่าการอำเภอพนาออกไปทางตำบลไม้กลอน อีกประมาณ 5 กิโลเมตร จะถึงบ้านโพนเมือง ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ วัดไชยาติการามจะตั้งอยู่บ้านโพนเมือง

จำนวนผู้เข้าชม :65