น้ำตกปลิว

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกปลิว
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.9
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  กำเนิดจากเทือกเขาโยง ตั้งอยู่บริเวณป่าปากแพรก ระหว่างหุบเขาอันเป็นเทือกเขาสูง น้ำไหลลดหลั่นลงมาเป็นชั้นๆ ถึง 8 ชั้น สวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง แต่ละชั้นมีความกว้างประมาณ 15 ? 18 เมตร สูงประมาณ 25 เมตร เนื่องจากแต่ละชั้นมีความสูงมากนี้เองจึงทำให้น้ำตกที่ไหลลงมาจากหน้าผาคล้ายลักษณะของการปลิว จึงเรียกว่า น้ำตกปลิว น้ำอุดมสมบูรณ์ตลอดปี ใช้เวลาเดินทางจากหน้าบ้านน้ำรอบขึ้นไปจนถึงชั้นบนสุดของน้ำตกประมาณ 1 ชั่วโมง น้ำตกปลิวตั้งอยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นน้ำตกขนาดกลาง มีน้ำไหลตลอดทั้งปี มีน้ำตกทั้งหมด 7 ชั้น แต่ละชั้นจะมีความสวยงามแตกต่างกัน ชั้นที่ 3 ลักษณะเด่น เป็นชั้นที่มีน้ำตกสวยงามมากที่สุด เมื่อมองจากด้านล่างจะมองเห็นน้ำตก ชั้นที่ 4, 5, 6 และ 7 น้ำตกปลิวชั้นที่ 7 เป็นน้ำตกชั้นที่อยู่สูงที่สุด บนน้ำตกมีทัศนียภาพที่สวยงามมาก น้ำตกปลิวชั้นที่ 8 มีลักษณะเด่นคือ มีน้ำตกเป็นชั้นหลาย ๆ ชั้น มองดูจะมีความสวยงามมาก สภาพป่าเป็นป่าดงดิบชื้นที่มีฝนตกชุกเกือบตลอดทั้งปี ผสมป่าดงดิบเขาสภาพป่าค่อนข้างสมบูรณ์ มีพันธุ์ไม้หลายชนิด เช่น ยาง รักเขา ส่วนใหญ่เป็นพืชวงศ์ก่อ นอกจากนี้ยังมีบิโกเนียหรือก้ามกุ้ง พบขึ้นบริเวณบนโขดหินมีความชุมชื้นสูง ลำต้นอวบน้ำ มีขนใต้ท้องใบคล้ายกำมะหยี่ อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติ 3 กิโลเมตร โดยเดินทางจากอำเภอทุ่งสงตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 403 ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร ถึงบริเวณน้ำตกปลิว
การเดินทาง :  น้ำตกปลิวตั้งอยู่บริเวณป่าแพรก ห่างจากอำเภอทุ่งสงประมาณ 10 กิโลเมตร เป็นน้ำตกที่มีขนาดเล็กแต่สวยงาม น้ำตกแห่งนี้มีความสูงประมาณ 25 เมตร แต่ละชั้นจะมีความกว้างประมาณ 15-18 เมตรครับ มีน้ำไหลอุดมสมบูรณ์ตลอดปี ใช้เวลาเดินทางจากหน้าบ้านน้ำร้อนขึ้นไปจนถึงชั้นบนสุดของน้ำตกประมาณ 1 ชั่วโมงครับ

จำนวนผู้เข้าชม :390