สวนพฤษศาสตร์ดงฟ้าห่าน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สวนพฤษศาสตร์ดงฟ้าห่าน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 13 ต.ขามใหญ่
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.29
longitude :  104.84
รายละเอียด :  ประวัติความเป็นมา สวนพฤกษศาสตร์ภาคตะวันตกเฉียงเหนือ (ดงฟ้าห่วน) ตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2527 ในท้องที่ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงฟ้าห่วน มีพื้นที่ประมาณ 2,200 ไร่ ลักษณะภูมิประเทศ พื้นที่เป็นที่ราบและที่ราบลุ่มริมลำห้วย ดินเป็นดินทรายสภาพป่าเป็นป่าดิบแล้ง ผสมเต็งรังบางส่วน ระดับความสูง 130-137 เมตร
การเดินทาง :  สวนพฤกษศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ดงฟ้าห่วน) ตั้งอยู่ที่ตำบล ขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี แยกซ้าย มือจากทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 212 ระหว่าง จังหวัดอุบลราชธานี-อำเภอม่วงสามสิบ อยู่ห่าง จากศาลากลางจังหวัดประมาณ 13 กม

จำนวนผู้เข้าชม :562