ภูฆ้องคำ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ภูฆ้องคำ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 13 บ้านดงตาหวาน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.75
longitude :  105.17
รายละเอียด :  ชมความงามตามธรรมชาติ ชมความงามได้ที่ เวปไซต์ อบต.แก่งเค็ง ที่ http://www.khangkeng.go.th
การเดินทาง :  เดินทางจาก อ. ตระกรพืชผล ตามถนนหมายเลข 2050 ถึงหลักกิโลเมตรที่ 26 เลี้ยวซ้ายเข้าบ้านดงตาหวาน ประมาณ 4 กิโลเมตร ผ่านหมู่บ้านขึ้นภูฆ้องคำ

จำนวนผู้เข้าชม :367