วัดเขาปกล้น

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดเขาปกล้น
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ม.11
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  036798504
latitude :  0.00
longitude :  0.00
รายละเอียด :  วัดเขาปกล้นมีครูบาทางเหนือเป็นเจ้าอาวาส มีวัตถุมงคลที่เด่นๆคือชูชก
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวหรือรถโดยสารประจำทาง สายลพบุรี - บ้านหมี่

จำนวนผู้เข้าชม :472