แก่งใหญ่

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  แก่งใหญ่
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ.โนนยางนาง หมู่ที่ 11 ตำบลหนองบัวฮี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่อยู่ในเขตบ้านโนนยานาง หมู่ที่ 11 ตำบลหนองบัวฮี
การเดินทาง :  อยู่ระหว่างบ้านโนนยานาง หมู่ที่ 11 ตำบลหนองบัวฮี กับ บ้านแขมใต้ ตำบลบ้านแขม

จำนวนผู้เข้าชม :405