น้ำตกไม้กาย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกไม้กาย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : 
สถานที่ตั้ง :  ม.11 ต.นาปู่ป้อม
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :125