วัดจองคำ-จองกลาง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดจองคำ-จองกลาง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บริเวณใกล้สวนสาธารณะหนองจองคำ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นศิลปผสมผสานไทใหญ่ พม่าและตะวันตก ประดิษฐานหลวงพ่อโต สิ่งสำคัญในวัดมีจิตรกรรมภาพวัดหลังกระจกเรื่องพระเวสสันดรชาดก
การเดินทาง :  รถยนต์

จำนวนผู้เข้าชม :477